happy chaos // 09.11.2010 - 07.11.2010

CHECK ENGLISH VERSION BELOW

Voor het eerst stond SUBWALK voor de uitdaging om een expositie van formaat samen te stellen: een mix and match van 7 hedendaagse illustratoren resulterend in een bijzondere selectie van deze hedendaagse werken. Met trots opent SUBWALK deze nieuwe expositie HAPPY CHAOS, die van 9 oktober tot 7 november in SHOWROOM ARNHEM te bezichtigen is.

Deze groupshow toont een doorsnede van een hedendaagse visuele cultuur die zich begeeft op het snijvlak van van illustratie, grafisch ontwerp, beeldende kunst en charachter design. Onafhankelijk van vluchtige trends ontspruit er bij deze artiesten ongetemd, edgy en spontaan werk, grotendeels beïnvloed door beeldende subculturen maar vooral ontstaan vanuit een diepgewortelde noodzaak om uiting te geven aan hun passie.

De onuitputtelijke mogelijkheden aan technieken en de verscheidenheid van de stijlen die vandaag de dag door illustratoren worden gebruikt zijn vertegenwoordigd in het werk van deze artiesten. Dit figuratieve werk komt o.a. tot uiting in handbeschilderde doeken, geprint zeil, muurschilderingen, zeefdrukken, glicee prints, doodles en een installatie van karton en tape.

SUBWALK brengt deze diverse illustratoren bij elkaar omdat zij een sterke overeenkomst ziet in de toewijding waarmee deze artiesten werken. Hun devotie gecombineerd met een eigenzinnigheid, voortkomend uit een zekere mate van autodidactiek, is van wezenlijke invloed op het ontstaan van nieuwe tendensen binnen de hedendaagse beeldende kunst en design.

ARTIESTEN: Bart Aalbers, Esther Aarts, Maki, Annemieke Olthuijs, Sauerkids, Olivier Vrancken, Zeptonn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HAPPY CHAOS // 9 oktober tot 7 november // openingstijden: do – zo van 12u - 17u

OFFICIËLE OPENING // 9 oktober tussen 20u – 23u.

LOCATIE // SHOWROOM ARNHEM ingang Kleine Oord

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ENGLISH VERSION

For the first time, SUBWALK was challenged to compose a major exhibition: a mix and match of 7 contemporary illustrators resulting in a special selection of contemporary artworks. SUBWALK proudly presents HAPPY CHAOS. Official opening October 9th from 20u – 23u. Open every Thursday to Sunday from 12u – 17u till November 7th in SHOWROOM ARNHEM.

This group show demonstrates a cross section of contemporary visual culture that moves at the intersection of illustration, graphic design, visual arts and character design. Regardless of fleeing trends but largely influenced by visual subcultures this work evolved from a deep-seated need to express their passion resulting in untamed, edgy and spontaneous work.

The endless possibilities of techniques and the variety of styles available today used by illustrators are represented in the exhibition. These figurative artworks are reflected in hand painted and printed canvasses, murals, screenprints, glicee prints, doodles and an installation of cardboard and tape.

SUBWALK brings these various illustrators together because there is a strong resemblance to the dedication with which these artists work. Their devotion combined with obstinacy, arising from a certain degree of auto-didactics, has a significant influence on the emergence of new trends in contemporary art and design.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HAPPY CHAOS // oktober 9th till november 7th // open: thu – sun from 12h - 17h

OFFICIAL OPENING // oktober 9th from 20h till 23h.

LOCATION // SHOWROOM ARNHEM entrance Kleine Oord